clk: defer clk_gets on orphan clocks
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / Makefile
2017-03-31 Huang, TaoMerge tag 'lsk-v4.4-17.03-android' of git://git.linaro...
2017-03-25 Huang, Taork: Makefile set default CROSS_COMPILE for arm
2017-03-20 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-03-20 Alex Shi Merge tag 'v4.4.55' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-03-18 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.55
2017-03-15 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.54
2017-03-12 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.53
2017-03-01 Huang, TaoMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4-android' of git...
2017-02-27 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-02-27 Alex Shi Merge tag 'v4.4.52' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-02-26 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.52
2017-02-24 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-02-24 Alex Shi Merge tag 'v4.4.51' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-02-23 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.51
2017-02-18 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.50
2017-02-15 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-02-15 Alex Shi Merge tag 'v4.4.49' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-02-14 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.49
2017-02-10 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-02-10 Alex Shi Merge tag 'v4.4.48' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-02-09 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.48
2017-02-07 Alex ShiMerge branch 'lsk-v4.4-android' of git://android.git...
2017-02-06 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-02-06 Alex Shi Merge tag 'v4.4.47' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-02-04 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.47
2017-02-04 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-02-04 Alex Shi Merge tag 'v4.4.46' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-02-01 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.46
2017-01-26 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.45
2017-01-22 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-01-22 Alex Shi Merge tag 'v4.4.44' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-01-20 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.44
2017-01-16 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-01-16 Alex Shi Merge tag 'v4.4.43' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-01-15 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.43
2017-01-13 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-01-13 Alex Shi Merge tag 'v4.4.42' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-01-12 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.42
2017-01-10 Huang, TaoMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4-android' of git...
2017-01-10 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-01-10 Alex Shi Merge tag 'v4.4.41' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-01-09 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.41
2017-01-09 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2017-01-09 Alex Shi Merge tag 'v4.4.40' into linux-linaro-lsk-v4.4
2017-01-06 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.40
2016-12-20 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-12-20 Alex ShiMerge remote-tracking branch 'lts/linux-4.4.y' into...
2016-12-15 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.39
2016-12-12 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-12-12 Alex ShiMerge remote-tracking branch 'lts/linux-4.4.y' into...
2016-12-10 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.38
2016-12-08 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.37
2016-12-06 Huang, TaoMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4-android' of git...
2016-12-06 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-12-05 Alex Shi Merge tag 'v4.4.36' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-12-02 Huang, TaoMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4-android' of git...
2016-12-02 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.36
2016-11-28 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-11-28 Alex Shi Merge tag 'v4.4.35' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-11-26 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.35
2016-11-26 Borislav Petkovkbuild: Steal gcc's pie from the very beginning
2016-11-26 Sebastian Andrzej... kbuild: add -fno-PIE
2016-11-25 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-11-25 Alex ShiMerge remote-tracking branch 'lts/linux-4.4.y' into...
2016-11-21 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.34
2016-11-18 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.33
2016-11-17 Alex ShiMerge branch 'v4.4/topic/hibernate' into linux-linaro...
2016-11-15 Amit PundirMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-11-15 Alex Shi Merge tag 'v4.4.32' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-11-15 Alex ShiMerge branch v4.4/topic/hibernate into linux-linaro...
2016-11-15 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.32
2016-11-14 Alex ShiMerge branch 'v4.4/topic/hibernate' into linux-linaro...
2016-11-11 Alex Shi Merge tag 'v4.4.31' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-11-10 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.31
2016-11-10 Linus TorvaldsDisable "frame-address" warning
2016-11-04 Huang, TaoMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4-android' of git...
2016-11-01 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-11-01 Alex Shi Merge tag 'v4.4.30' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-11-01 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.30
2016-10-31 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.29
2016-10-29 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-10-29 Alex Shi Merge tag 'v4.4.28' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-10-28 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.28
2016-10-24 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-10-24 Alex Shi Merge tag 'v4.4.27' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-10-22 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.27
2016-10-21 Alex ShiMerge remote-tracking branch 'origin/v4.4/topic/kprobes...
2016-10-21 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-10-21 Alex Shi Merge tag 'v4.4.26' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-10-20 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.26
2016-10-18 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-10-18 Alex Shi Merge tag 'v4.4.25' into linux-linaro-lsk-v4.4
2016-10-16 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.25
2016-10-11 Alex ShiMerge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro...
2016-10-07 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.24
2016-10-05 Alex ShiMerge remote-tracking branch 'lts/linux-4.4.y' into...
2016-10-05 Alex ShiMerge remote-tracking branch 'lts/linux-4.4.y' into...
2016-10-05 Alex ShiMerge branch 'v4.4/topic/mm-kaslr-pax_usercopy' into...
2016-09-30 Greg Kroah-HartmanLinux 4.4.23
2016-09-30 Steven RostedtMakefile: Mute warning for __builtin_return_address...
next