net: wireless: rockchip_wlan: update for ap6xxx wifi firmware
authorXu Xuehui <xxh@rock-chips.com>
Thu, 9 Mar 2017 03:03:43 +0000 (11:03 +0800)
committerHuang, Tao <huangtao@rock-chips.com>
Fri, 10 Mar 2017 09:42:07 +0000 (17:42 +0800)
commit81d4a9fdbd2801c80e0f8bf2ce192ca9e822d2db
tree37ad8892769a78d44460952e78b55b17ccd47d10
parent0545b1db576e19032e81917c7c5341993c82dbe3
net: wireless: rockchip_wlan: update for ap6xxx wifi firmware

bcmdhd driver support ko module or compile into kernel

Change-Id: I260c9d3c3da0a9e249a4ee3883ed3efe03964ddf
Signed-off-by: Xu Xuehui <xxh@rock-chips.com>
drivers/net/wireless/rockchip_wlan/Makefile
drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/Makefile
drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/Makefile
drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_linux.c